Děkujeme. Vaše odpovědi jsme si zapsali.

Datum 18.3. si poznačte do kalendáře.
Vyhlásíme nejlepší luštitele a rozdáme ceny.

Přejít na stránky HT dveře