Návod na údržbu a servis dveří

Návod na seřízení bezpečnostních dveří

Seřizování polohy křídla bezpečnostních dveří vzhledem k zárubni se děje pomocí šroubovacích závěsů.

Křídlo se zárubní je spojeno třemi závěsy dveří vzhledem k zárubni se děje pomocí šroubovacích závěsů

 • Dílem A a C se křídlo připevňuje k zárubni.
 • Díl B se šroubuje do křídla.
 • Kolík spojuje díly A, B a C.
 • Červíkem E se zajišťuje kolík proti vysunut.

Vodorovný řez dveřmi znázorňuje možnosti zárubeň seřizování polohy křídla vzhledem k rámu. Výškově se na závěsové straně křídlo neseřizuje, protože výška je pevně dána již z výroby.

Jedno otočení dílu závěsu A, B nebo C o 360° znamená vysunutí (zasunutí) o 1mm v osovém směru závitové části (točení doprava – zanořování do křídla nebo zárubně). Díl A a C u jednoho závěsu se musí vždy otáčet jedním směrem a o stejný počet otáček!

VYSAZENÍ A NASAZENÍ KŘÍDLA - postup :

Stavěcí šrouby M5 se podle výrobní šarže závěsů dodávají s vnitřním čtyřhranem (povolují se imbusovám klíčem 2,5) nebo s drážkou (povolují se klínovým šroubovákem).

 • povolte stavěcí šrouby – červíky E ve všech dílech A
 • vysuňte kolíky D – postupně od spodního závěsu k nejvyššímu
 • vysaďte křídlo ze závěsů
 • po seřízení nasaďte křídlo do závěsů
 • zasuňte kolíky D – postupně od nejvyššího ke spodnímu
 • utáhněte stavěcí šrouby E v dílech A

Vysazení křídla dveří ze závěsů se děje za aktivní účasti min. 2 dospělých osob!

SEŘIZOVÁNÍ do stran – křídlo drhne u zámku

 • vysaďte křídlo
 • otočte všemi díly B vpravo, aby se zanořovaly do křídla
 • nasaďte křídlo do závěsů
 • ověřte, zda křídlo na zámkové straně ještě drhne
 • v případě potřeby celý postup opakujte
 • na závěr nezapomeňte utáhnout stavěcí šrouby E

SEŘIZOVÁNÍ výšky křídla na zámkové straně – křídlo drhne dole

 • vysaďte křídlo
 • nejvyšší závěs - otočte díl B vpravo, aby se zanořovaly do křídla o 360°
 • prostřední závěs – otočte díl B vpravo o 180° ((jen o půl otáčky)
 • nasaďte křídlo do závěsů
 • ověřte, zda křídlo dole ještě drhne
 • v případě potřeby celý postup opakujte
 • na závěr nezapomeňte utáhnou stavěcí šrouby E

 

SEŘIZOVÁNÍ přítlaku – dveře netěsní

 • vysaďte křídlo
 • otočte všemi díly A a C vpravo, aby se zanořovaly do rámu o 180° (o půl otáčky)
 • nasaďte křídlo do závěsů
 • ověřte, zda křídlo dostatečně těsní
 • v případě potřeby celý postup opakujte
 • na závěr nezapomeňte utáhnout stavěcí šrouby E

SEŘIZOVÁNÍ přítlaku – dveře příliš těsní

Při seřízení otáčejte díly B doleva. Jinak stejný postup, jako při dotěsňování.

Nezapomínejte 1x ročně promazat střelky zámků, vložky a závěsy!